2006

Xuño: O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Concello de Sada, presenta unha moción para que a Corporación Municipal acorde solicitar á Consellaría de Cultura o inicio de expediente para declarar o Pazo de Meirás BIC. O Alcalde naquel momento Ramón Rodríguez Ares, que gobernou Sada baixo as siglas do PP durante máis de 24 anos, e declarado franquista, rexeita a moción. O Portavoz Municipal do BNG remite solicitude á Consellaría de Cultura para que se inicie o expediente de declaración BIC. Acompaña á solicitude dosier xustificativo para incoar a declaración.

No hay comentarios:

Publicar un comentario